Posted date 03 September 2021
เพิ่มคะแนนรีวิวให้ร้านค้าออนไลน์กันดีกว่า!!
Description :
1.โปรโมชั่น
แสดงโปรโมชั่นให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน
2.สินค้า
บอกรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนที่สุด
3.พูดคุย
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4.การจัดส่ง
จัดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 

อ่านเพิ่มเติม คลิกเอกสารแนบ...
Attachment :
Send by :
02-627-8654
Mon - Sat 09:00 - 18:00