โพสต์เมื่อวันที 20 สิงหาคม 2564
เทคนิคขายออนไลน์ในช่วงโควิด
รายละเอียด :
เทคนิคขายออนไลน์ในช่วงโควิด
1.ช่องทางการขาย
เช่น Facebook, IG , LINE และเว็บไชต์ของร้านค้าเอง
2.สินค้า
แสดงสินค้าโปรโมชั่น บนหน้าเพจ
3.ถ่ายภาพ
รูปภาพสินค้าต้องคมชัด
4.การจัดส่ง
มีกำหนดวันเวลาการจัดส่งที่ชัดเจน
5.ช่างทางติดต่อ
แสดงเบอร์หรือช่องทางติดต่อร้านค้าอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม คลิกเอกสารแนบ...
เอกสารแนบ :
ส่งโดย :
02-627-8654
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.