โพสต์เมื่อวันที 14 กรกฎาคม 2564
ร้านค้าออนไลน์ดียังไง
รายละเอียด :
ร้านค้าออนไลน์ดียังไง !!!

ลูกค้า
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น.

ร้านค้า
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเช่าพื้นที่

เวลา
สามารถขายของได้ 24 ชม.

พนักงาน
ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานหน้าร้าน.

ชำระเงิน
มีช่องทางการชำระเงินมากมาย.

อ่านเพิ่มเติม คลิกเอกสารแนบ...
 
เอกสารแนบ :
ส่งโดย :
02-627-8654
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.