โพสต์เมื่อวันที 20 กรกฎาคม 2561
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนคนรุ่นใหม่ “ใช้เงินเป็น” ต่อยอดโครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” ให้ความรู้ทางการเงิน
รายละเอียด :
กรุงเทพฯ, 29 มิถุนายน 2561  – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เปิดตัวโครงการ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้” ภายใต้แนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย”  โครงการให้ความรู้ด้านการบริหารเงินสำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัย หวังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน เผยกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีแนวโน้ม ใช้จ่ายบ่อยครั้ง และมีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายต่อปีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งยังมีแนวโน้มผิดนัดชำระสูงกว่า เสี่ยงก่อหนี้

นางสาวณญาณี  เผือกขำ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ริเริ่มโครงการ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีวินัยทางการเงินที่ดี ขอบเขตของโครงการในปีที่แล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินผ่านทางสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน และกิจกรรมประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงินสำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจติดตามผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เป็นจำนวนมาก และมีนักศึกษาส่งโครงการสื่อเข้าประกวดกว่า 100 โครงการจากทั่วประเทศ สำหรับในปีนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงวางแผนต่อยอด ขยายขอบเขตโครงการฉลาดคิด ฉลาดใช้ ภายใต้แนวคิด “ใช้เงินเป็น เห็นทางรวย” เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ใช้เงินเป็น รู้จักวิธีการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยในปีนี้นอกจากการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ยังมีการสร้างเฟซบุ๊คกรุ๊ป ‘ชมรมคนมีตังค์’ เพื่อเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการบริหารเงิน รวมทั้งยังเพิ่มการจัดสัมมนาสำหรับลูกค้าของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และบุคคลทั่วไป รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย  เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น”
เอกสารแนบ :
ส่งโดย :
02-627-8654
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.